Skugglära

Ljuset och skuggan följs åt. Inget ljus inga skuggor. Skuggans funktion är att beskriva föremålets form och fördjupa bildrummet. 

Ljus som kommer långt bort ifrån ger ett parallellt ljus.(ex. solens ljus) Dvs. strålarna följer föremålet med raka linjer.

Ljus som kommer från en nära ljuskälla ger ett divigerat ljus (dvs. skuggan blir större än föremålet). ( ex. en bordslampa som ljuskälla)

Skuggan berättar var ljuskällan kommer från utan att ljuskällan behöver vara synlig på bilden. Skuggan berättar också var föremålet befinner sig, hur bakgrunden ser ut samt hur stark ljuskällan är.

Beroende på hur man skuggar ex. en rund cirkel så kommer den att bli olika föremål. Boll från sidan eller kon uppifrån.

 

Ett något långsamt klipp, om än tydligt, hur man skuggar en boll. Fördelen är att man kan teckna samtidigt som man ser klippet. (12 min)

https://www.youtube.com/watch?v=tYnKdwFt74A

I åk 7 tränar sig eleverna på att teckan ett stilleben och då på att bli av med alla linjer.