Illustration

Att kommunicera ett budskap kan ex. vara att illustrera en text, dikt eller ett ordspråk.

Det kan också vara som i detta fall att illustrera ett ord med det material som ordet är gjort av.

Exemplet ovan är illustrationen av "huvudet på skaft"