Form

För att det ska bli enklare att återge ett föremål är det lättast om lyckas identifiera föremålets form. Vilken grundform har det du ska teckna? Utgå från, cylindern, kvadraten rektangeln cirkeln eller triangeln.

 

Tänk också på att det du inte tecknar också kan bilda former.

 

 

Vilka former kommer du att tänka på när du ser den färdiga fjärilsbilden? Eleven började att identifiera grundformerna för att sedan utveckla dessa och slutligen färdigställa bilden.

När man tecknar kan man utgå från en grundform och "leka" fram en bild. Kolla på exemplerna nedan;