Bildanalys

Det finns många olika analysmodeller inom bildkonsten. Det gemensamma är dock att man ställer sig frågorna vad ser jag och hur tolkar jag det jag ser? Nedan följer en analysmodell som ställer många frågor, men i gengäld är den ganska detaljerad.

Dennotation

  • Vad är det du ser i bilden? Beskriv bildkompositionen. 
  • Hur är formatet?Är det ett landskapsformat och mer öppet eller är det ett stående mer slutet format som porträttformatet?
  • Är bilden i balans? Harmonisk eller i obalans och mer dynamisk?
  • Hur är bildens stämning? Känns bilden kall eller varm? Titta på färgerna.
  • I vilken miljö har man valt att göra bilden? Studio eller ute?
  • Är bilden ny eller gammal? När tror du att bilden är gjord?(år, årstid, tid på dygnet?)
  • Finns det text med i bilden? Om ja, hur påverkar texten bilden?
  • Vad lägger du först märke till på bilden?
  • Finns det några symboler med i bilden som tex. en duva=fred, en röd ros= kärlek?

Beskriv vilken typ av bild det är: Underhållningsbild, reklam, propaganda, kunskap, anvisning, varning, nyhet? Är det ett foto, manipulerad bild, reklam, vykort, konst etc.

Vem vänder sig sig bilden till? Identifiera målgrupp. Är det tonåringar, pensionärer, företagare etc?

Vem är bildens avsändare? (Kan vara en tv-kanal, kyrkan, ett politiskt parti eller annan aktör)

Vilket syfte har bilden? Är det att ge betraktaren en konstnärlig upplevelse, öka kunskapen om verkligheten, sälja ett budskap eller en vara eller informera betraktaren?

Konnotativ beskrivning

De associoation och värderingar bilden ger uttryck för. Hur tolkar du det du ser? Är bilden lätt att förstå?

Vad är budskapet i bilden? Vad berättar bilden? Är budskapet trovärdigt?

Är budskapet positivt eller negativt? Berätta varför du tycker som du gör. 

Avslöjar bilden några fördomar?

Kommer effekten av bilden att bli kortvarig eller långvarig?Vilken reaktion tror du konstnären väntat sig?