Parafras

Att utgå från en konstbild och göra en egen tolkning av den stilen eller bilden kallas för parafras.Vilken bild har dessa tre haft som förlaga?

Denna bild är en beskuren del från Michelangelos "Adams födelse".