Matrisens delar

Matrisen på Brönjaskolan är uppdelad i fyra delar. När eleven börjar i åk 7 fokuserar vi på att förmedla ett budskap och de tekniska delarna. Självklart berör vi de övriga delarna också, men dessa är inte i fokus. I åk nio ligger fokus på konst och konsthistoria, men tanken är att eleven också ska få arbeta med ett tema där eleven får chansen att ytterligare en gång visa sina färdigheter i alla matrisens delar.

Dokumentet nedan visar matrisen i sin helhet;

Matris i bild.xlsx (45169)