enpunktsperspektiv

Alla linjer går mot en punkt.

Character U On The Dice

En kub (eller hus) med en sida i rät vinkel mot betraktaren tecknas med enpunktsperspektiv.

Kolla in klippet om hur man kan se enpunktsperspektiv

https://www.youtube.com/watch?v=HN6wtizPlQo

och hur man kan teckna trappor i enpunktsperspektiv

https://www.youtube.com/watch?v=RQoAeTtQ8iY

Rita en stad uppifrån;

https://www.youtube.com/watch?v=_fnhWl2Z-Gw

Rita en stad underifrån;

https://www.youtube.com/watch?v=xplwjW2ynH4