Detaljer nära, suddigare längre bort

För att förstärka djupet i bilden så kan man teckna/ måla objekten som finns i förgrunden mer detaljerat.