Uttryck

Uttryck i bild handlar om att förmedla en känsla (glädje, sorg, ilska osv.). Det finns många krep som man kan använda sig av. Valet av färg och hur man använder linjerna i teckningen har stor betydelse för uttrycket. Vilken komposition man väljer påverkar också. De former man använder i bilden kommer också att påverka resultatet.

För att testa vad färgerna har för betydelse för uttrycket kan man göra två likadana bilder med olika färger.

Som du ser har färgernas val stor betydelse för hur bilden uppfattas.

Edwar Munch var en expressionistisk konstnär som bla. använde färg för att uttrycka en känsla. Bilderna nedan har han målat.