Djupillusion

Djupillusion handlar om att skapa en illusion av tredimensionalitet på en tvådiemsionell yta. Det kan man göra med linjer och skuggor, men det finns också andra knep att ta till.

Linjer som är nära betraktaren är kraftfullare än de som är längre bort.