Propaganda

Propagandans uppgift är att sälja en idé eller åsikt. Sändaren vill påverka ditt handlande och dina värderingar. Sändaren kan vara ett politiskt parti eller en organisation som arbetar för en speciell åsikt (ex. Greenpeace, Amnesty). Precis som reklambilder är dessa bilder arrangerade och har en tydlig sändare. 

Fundera vem som är avsändare till bilderna och vilket budskap man vill förmedla.

Kolla in följade länk för att titta på mer propaganda;

https://www.youtube.com/watch?v=w3q_uBKBR4g