Information

Till informativa bilder hör ex. Pictogram och Logotyper. 
 
Logotype är när man använder bokstäver så att de blir bilder.
Pictogram är en förenklad bild som förklarar något för betraktaren;