Gatufoto

Gatufoto

Gatufoto - en inriktning som syftar till att på ett konstnärligt sätt skildra människor, situationer och miljöer i våra urbana miljöer.

Fotografi handlar om att frysa tiden, att fånga ett kort ögonblick, en liten aspekt på vår omgivning. Inom gatufotografin är detta något essensen. Här är det unika ögonblicket viktigt. Skildringen av vardagssituationer och miljöer som passerar förbi oss dagligen. Att fånga det lilla i det stora, den okände förbipasserande stadsmänniskan som vi möter varje dag. I denna mening har gatufotografin även rollen att skapa betydelsefulla tidsdokument.

Kontakt

Bild på Brönjaskolan charlotte.lundmark@boden.se