Process

Tanken är att eleven ska reflektera över sitt arbete i bild. Eleven kan också arbeta i process genom att göra skisser som sedan leder fram till en slutlig bild och beskriva muntligt eller i skrift hur tankebanorna har gått.

En skiss är en idé som man har om hur den färdiga bilden ska bli. Ex.

...men det kan också vara flera skisser som tillsammans leder fram till den färdiga bilden. Du kan ex. kopiera den skiss som du har tänkt arbeta vidare med och måla den på olika sätt för att se vilken som stämmer bäst överens med det uttryck eller den känsla du vill förmedla i bilden.

I åk 9 får eleverna arbeta med ett större temaarbete där de ska arbeta utifrån ett eget valt tema. Eleven börjar med att göra en tankekarta för att sedan jobba vidare med skisser som så småningom utmynnar i färdiga bilder.  Tema.docx (86320)

Frågor att fundera över och besvara

(du behöver inte svara på alla frågor, välj de som känns relevanta i ditt arbete)

Vad har du gjort/jobbat med?

Var fick du din inspiration ifrån?

Har motivet i din bild något budskap? Om ja, vilket?

 Vad lärde du dig?

Vad gick bra- mindre bra?

Hur tänkte du kring komposition och bakgrund?

Hur tänkte du? Beskriv hur du arbetat med innehåll –uttryck och kvalitet i bildarbetet.

Varför valde du de handlingsalternativ du gjorde och vad ledde de till?

Vad skulle blivit annorlunda om du gjort på ett annat sätt?

Har du stött på något hinder i ditt arbete? Reflektera allmänt kring uppgiften - resultatet.