Överlappning

För att förstärka djupet i bilden kan man placera ett föremål framför ett annat.