Svärta nära, ljusare längre bort

På samma sätt som med färger så filteras svärtan bort av luftföroreningar, regn, dis osv - ju längre bort det svarta kommer desto gråare blir det.