Tonad Himmel

Himlen är (nästan) alltid mörkare i överkant. Endast vid extrema väderförhållanden kan det vara tvärtom.