tvåpunktsperspektiv

När en byggnad eller annat föremål har ett hörn i vinkel mot betraktaren tecknas objektet i tvåpunktsperspektiv.cube1

Hur tecknar man enklare tvåpunktsperspektiv? Kolla klippen;

https://www.youtube.com/watch?v=W4t8ZxcazCQ

https://www.youtube.com/watch?v=A2g1IuyIW-4